New Beez – Kennisbaken voor ondernemers

Financieel management 101

Voor elke onderneming moet een boekhouding bijgehouden worden natuurlijk. Maar waar veel kleine of startende ondernemers denken dat hun financieel management beperkt is tot die boekhouding en een aantal financiële rapporten weten ervaren ondernemers dat hier echt nog wel wat meer bij komt kijken. Welke aspecten horen er nog bij het financieel management van je onderneming

Belangrijke financiële documenten voor een klein bedrijf

• Het inkomstenrapport vat de inkomsten en uitgaven samen en geeft als resultaat de eventuele winst of verlies van de onderneming. • Het cashflowrapport start met een rapportering van de toename of afname van cash in je inkomsten en uitgaven tijdens de periode. Verder vind je er de andere bronnen van cash die je gebruikt hebt tijdens de periode en wat er met die beschikbare cash gebeurt is. • Het balansblad is een samenvatting van alle activa en passiva op de laatste dag van het boekhoudkundig jaar.

Het is belangrijk dat je als ondernemer zelf deze financiële rapporten kan lezen en interpreteren. Kan je dat niet dan zal het moeilijk zijn om goede bedrijfsbeslissingen te nemen en relaties te onderhouden met lening-verstrekkers en investeerders. Natuurlijk is de informatie in je financiële rapporten volledig afhankelijk van hoe goed je boekhouding is. Als je zelf niet goed op de hoogte bent van alle boekhoudregels en je ook met een goed boekhoudprogramma er niet wijs uit raakt dan is het een goed idee een externe boekhouder in te huren om dit alles op poten te zetten en je er verder in te begeleiden waar nodig. Verwar je balansblad overigens niet met de marktwaarde van je bedrijf. Natuurlijk is het een goede samenvatting van activa en passiva maar veel historische kosten zijn er niet in opgenomen en ook de winstgevendheid van je bedrijf in de afgelopen jaren blijkt niet uit je balansblad. Maar dit zijn natuurlijk wel factoren die voor een groot deel mee de marktwaarde van je bedrijf bepalen.

De winstgevendheid in de gaten houden

Elk bedrijf heeft als belangrijkste doel winst te maken, zelfs al is dit soms een lange termijnplan. Het beheren van alle financiële aspecten die met winstgevendheid te maken hebben vergt enige vaardigheid en soms ook ervaring. Hieronder alvast enkele tips voor aandachtspunten:

• Cash flow rapporten geven je geen zicht op je winstgevendheid en een standaard boekhouding zegt niets over je cash flow. Als je de winstgevendheid van je bedrijf wil kennen kan je dit enkel vinden in het winst- en verlies (of inkomsten-)rapport.

• Maak regelmatig tussentijdse deelrapporten over verlies en winstgevendheid van al je bedrijfsactiviteiten. Het jaarlijkse algemene rapport is immers te uitgebreid om hier goede zakelijke beslissingen op te baseren.

• Kleine veranderingen in winstfactoren kunnen leiden tot grote gevolgen. Zelfs al gaat je winstmarge op verkochte producten maar iets omhoog of omlaag, toch kan dit de winstgevendheid van je bedrijf op jaarbasis ernstig beïnvloeden. Zorg er daarom dat je bij dit soort veranderingen meteen een nieuwe winst- of verliesvoorspelling opmaakt zodat je niet voor nare verrassingen komt te staan.